Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ledigen van de noden van de (hulp)behoevende inwoners van de Gemeente Aalburg.

Dit uit zich ondermeer in het ter beschikking stellen van een behoorlijk pakket eerste levensbehoeften in de maand december aan inwoners die leven op de armoede grens en daarnaast het (laten) bewerken van de aan de stichting toebehorende (volks)tuintjes door (werkloze) inwoners van de gemeente om op deze wijze voor een zinvolle dagbesteding te zorgen en bij te dragen aan eerste levensbehoeften.

Steunstichting Dam is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Steunstichting Dam heeft geen winstoogmerk.

Contact
Steunstichting Dam

Langestraat 10
4261 AB Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-69 41 31

info@steunstichtingdam.nl

RSIN 816298488

IBAN NL77 RABO 0373 3228 60