Samenstelling bestuur

Bestuur

De heer G. Hardeman – Voorzitter
Mevrouw C.P. Butijn-Wondergem – Secretaris
Mevrouw J.S. Versteeg-van Tilborg – Penningmeester
De heer W.J. Vos – Bestuurder
Mevrouw J.G.J. Timmermans-van Wijgerden- Bestuurder

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Contact
Steunstichting Dam

Langestraat 10
4261 AB Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-69 41 31

info@steunstichtingdam.nl

RSIN 816298488

IBAN NL77 RABO 0373 3228 60